Bateria

Spanish Premiere
Cuba, 2016, 16′

Les ruïnes d’una fortalesa militar als afores de l’Havana són avui un espai clandestí de cruising gai. Els seus murs i enderrocs serveixen de refugi, no solament a homes homosexuals cubans, sinó també a una cultura de socialització i resistència.

Dir.: Damián Sainz
Guió: Damián Sainz
Fotografia: Héctor David Rosales
Muntatge: Damián Sainz
Produccio: Javier Ferreiro