WHEN I GET HOME

Cuba, 2014, 15

Al centre de l’Havana, Tomás i Luis van construir una casa compartint les seves pròpies idees: un espai pels posters dels Beatles al costat de les seves mascotes, un pollastre i un gos. Les tasques diàries generen una coreografia singular entre els dos homes dins dels seus propis territoris, que ens introdueix a aquesta parella uns dies abans del seu 28 aniversari junts.

Dir.: Aldemar Matias
Guió: Aldemar Matias
Fotografia: Tininiska Simpson
Muntatge: André Blondel
Producció: Mario Acosta, Paula Pripas